Productgroepen

V&L Tandtechniek heeft zich gespecialiseerd in 3 productgroepen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk.

Wat is een kroon ?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Hierdoor krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wat is een brug ?

Een brug bestaat uit meerdere elementen aan elkaar vast, wanneer er een tand of kies verloren is gegaan. Op de plek waar een (of meerdere) element verloren is gegaan wordt een “ Dummy” gemaakt die dan vast zit aan minimaal twee kronen. Meestal een voor en een achter de dummy. Zo vormt de gehele brug weer een volledige tanden- of kiezenrij

Een gebit moet in harmonie zijn met uw gezicht. Elke aanvulling die wij maken, mag die harmonie niet verstoren, het kan het wel aanvullen of versterken. Door het ontbreken van de eigen tanden, is bovendien de vorm van de mond vaak veranderd en de kaak gekrompen. Het gaat erom dat de oorspronkelijke gelaatsuitdrukking weer teruggebracht wordt.  Alleen dan is uw prothese in esthetisch opzicht geslaagd. 

Naast esthetiek is functionaliteit erg belangrijk. De stand en de vorm van uw tanden bepalen bijvoorbeeld of u goed kunt kauwen en hoe u articuleert. Fonetisch is het van belang dat er goed met uw nieuwe prothese gesproken kan worden. U moet niet struikelen over uw woorden en bepaalde klanken mogen niet opvallend aanwezig zijn. Esthetiek, functionaliteit en fonetiek dat zijn de drie pijlers die wij zeer belangrijk vinden. 
V & L Tandtechniek kan in opdracht van uw tandarts de prothese vervaardigen.

Er is niets vervelender dan een loszittend kunstgebit, dit probleem doet zich voornamelijk voor bij een volledige prothese op de onderkaak. Door te veel botverlies kan er te weinig retentie gevonden worden om een onderprothese stabiel in de mond te laten zitten. Het klikgebit bied dan de uitkomst, er zijn verschillende mogelijkheden om de prothese vast te klikken. Ook is dat afhankelijk van de hoeveelheid en de stand van de implantaten.